TITLE:KAKAKABUBUBUKIKIKI

DESIGNER:Hirano Keito/Akagi Ryosuke

STAFF:Suzuki

PHOTO:Shinto