TITLE:House K(Kamiikebukuro)

DESIGNER:Ayaka Hiwatari

STAFF:S.Yutoku, R.Saito

PHOTO:Staff